Azul cobalto: historia posible do marqués de Sargadelos

2001
azul_cobalto__histor.jpg

Reconstrución da vida, tanto empresarial como persoal, do marqués de Sargadelos. Un dos primeiros ilustrados de Europa e creador da cerámica que leva o seu nome.

Autoría