Beiramar

1983
beiramar.jpg

Beiramar (1983, premio Blanco Amor).
En Beiramar, vila ribeirá, abalada por unha manifestación posfranquista contra a ''redución de plantillas'' nos asteleiros Beirarsa da localidade, ponse de manifesto un día -sen estrondos técnicos ou estilísticos, mais cun adobío máxico-pantástico- a tráxica andaina cotiá dunha serie de personaxes representativos da Galicia urbana na actualidade.