Bos tempos para a lírica. A xeración de 1980

2009
bos_tempos_para_a_li.jpg