Breve crónica universal da clase obreira

2001
breve_cronica_univer.jpg

Leticia e Raúl, unha parella tipo, anguriada polas continuas voltas de torca que ameazan a súa escasa estabilidade familiar, refliten o afogo dos menos afortunados, o mundo obreiro obrigado a loitar e sufrir todas as crises.«O operario da construcción lembra o que lle sucedeu. Sen nómina. Con muller. Con embarazo. Sen contrato. Sen futuro. Con abafo...».