Cabeleira de pedra

1993
cabeleira_de_pedra.jpg
Fotografías de Xaquín Nóvoa e textos de Xesús Rábade Paredes e Helena Villar Janeiro.