Canciós de lusco ó fusco

1993
VIDEOS
Canción pra cando se escoita falar castrapo

O castrapista - Milladoiro - Unha estrela por guía

Milladoiro
AUDIOS
Canción pra cando se escoita falar castrapo

O castrapista - Milladoiro - Unha estrela por guía

Milladoiro
Autoría
Manuel María (1929) - (2004)