Catecismo d'a Doutrina Labrega composto pol-o R. P. M. Fr. Marcos d'a Portela, doutor en tioloxía campestre

1889
15.351.jpg

Tivo un elevado número de edicións e acadou un enorme éxito popular.

Parodiando o Catecismo de la doctrina cristiana, un labrego responde ás preguntas que se lle fan e arremete contra o alcalde, o secretario, o cacique e as míseras condicións de vida do mundo rural denunciando a dura vida á que estaban sometidos por culpa do asoballamento destes representantes do poder estatal.

Autoría
Libro dixital