Constitución española e nacionalismo galego: unha visión socialista

1985