Conto gallego

1923
97888228941511.jpg

O Rexurdimento é fundamentalmente un fenómeno poético.  Rosalía, sen embargo,  deixounos tres  textos en prosa. Dous son os prólogos ás obras poéticas e o outro Conto gallego, publicado de forma póstuma en 1923. Nel nárrase a aposta feita por dous homes sobre se un deles consegue dunha muller palabra de casamento o mesmo día en que esta enterra ao seu home. De forma irónica o relato móstranos a concepción maniquea que estes dous  homes teñen da muller: esposa e nai modélica ou muller frívola e libertina.

UNIDADES DIDÁCTICAS
Rosalia de Castro
Autoría
Libro dixital