Contos da xustiza

1992
149086577684418636881.jpg

Os Contos da xustiza son anécdotas protagonizadas por xente que entende de Xustiza con Xe maiúsculo, ben diferente ás veces da xustiza entendida como conxunto de institucións do Estado e de principios e prácticas legais. Un libro aparentemente atípico que revela, mostrando unha galería de artefactos da imaxinación creadora de autores de recoñecido prestixio nas nosas letras, a visión da Xustiza nos galegos de hogano.