Contos do Impaís

1992
contos_do_impais.jpg

A novidade do larvisión espallouse logo por Alén-Montes. Nas cidades, os tellados dos edificios íanse cubrindo con enxames de antenas receptoras. O profesor Verin, coma outros importantes membros da intelectualidade alenmontesa, resistiríase durante algún tempo á vulgaridade da moda. Ata que a insistencia da muller e os fillos o obrigou a ceder ante os " cómodos prazos " do aparello. Antes de asinar o pedido só puxo unha condición disciplinaria: el faria a selección de programas que se habían contemplar na casa...