Corpo

2018
XG002785011.jpg

Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey, 2018

«"Corpo" é unha obra onde poesía, amor, sexo e morte conflúen na noda dunha escrita limpa e impactante. Concibido como unha serie de suites que poden visualizarse a modo de performance, este libro asombroso transita por paisaxes de fisicidade marítima e xeografía literaria, ofrecéndolles aos lectores chiscadelas de xogos reflexivos e concupiscencia. "Corpo" móvese na voz fronteiriza, traída a lume cun pulso poético admirable.» (Luís Cochón)

Autoría