Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once escritoras galegas

1997