De bar en bar. Para abrazarte escribo

2006
1529278618562De_bar_en_bar1.jpg

O libro inclue unha selección dos artigos de Caneiro nos que fala de temas de actualidade e nos que tamén saca a relucir a súa creación literaria en forma de microrrelatos. Os textos que aparecen no libro foron escritos por Caneiro entre o ano 2000 e 2006. Os artigos que conforman De bar en bar fano de forma correlativa e permiten comprobar a traxectoria do autor.