De sombras e poemas que son casas. Antoloxía poética sonora

2010
de_sombras_e_poemas_.jpg