De soños e memorias

2003
de_sonos_e_memorias.jpg

Narrativa
Libro de relatos galardoados na IX, X e XI edicións do Certame "Manuel Murguía" de Narracións Breves.