De tanto ollar, de Eugénio de Andrade

1992
de_tanto_ollar_de_eu.jpg

Tradución

Autoría