dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90

1999
t_1511795544513dEfecto2000.jpg

Hai unha edición dixitalizada da antoloxía coordinada polo Consello Editorial de Letras de Cal dEfecto 2000. Antoloxía de poetas dos 90 (A.C. Amaía, col. Letras de Cal, 1999). Poetas representados/as: Marilar Aleixandre, Fran Alonso, Yolanda Castaño, María do Cebreiro, Xabier Cordal, Emma Couceiro, Estevo Creus, Marta Dacosta, Eduardo Estévez, Celso Fernández Sanmartín, Lupe Gómez, María Lado, Igor Lugris, Olga Novo, Manuel Outeiriño, Chus Pato, Isolda Santiago, Séchu Sende, Francisco Souto, Miro Villar e Rafa Villar.