Desde unha mesa de café

1998
desde_unha_mesa_de_c.jpg