DesVentura

2003
t_1524005180207Desventura1.jpg

Ventura sábese insignificante no seu contorno familiar e social. Os seus actos non deixan pegadas. É un ser anónimo entre os anónimos. Porén, un mangado de acontecementos fortuítos fará saltar a espita da súa existencia de perdedor, poñendo en marcha un enredo que deixará tras de si unha estela de falsidades encadeadas.

Autoría