Diario de inverno

1994
diario_de_inverno.jpg

Con Diario de inverno Xosé Manuel Martínez Oca logra a súa mellor novela ao saber cinxirse completamente ao tema tratado. Ao non fuxir cara adiante introducindo cenas fantásticas ou para-fantásticas como ocorrira nas súas mellores novelas anteriores . O escritor da Estrada alcanza a facer a sua mellor novela sen, por iso, renunciar ao que sempre foi o seu Norte: non aborrecer ao leitor. 

Da recesión realizada por Xesús González Gómez para A Nosa Terra.