Diario dun bar

2008

En Diario dun bar, primeira peza de teatro de Lupe Gómez, atopamos a xornalista

Autoría