Diccionario da literatura galega. II Publicacións periódicas

1997