Diccionario de Fole (Guía para navegar pola vida e as obras de don Ánxel)

1997
diccionario_de_fole_.jpg