Do desexo en corpo e sombra

1984
do_desexo_en_corpo_e.jpg