Dos camiños de arrieiros ós pazos da Ulla - Terras de Montes e Tabeirós

2000
dos_caminos_de_arrie.jpg

Guías turísticas de Galicia. Ed. A Nosa Terra. Col. As viaxes, nº 3.