Eduardo Blanco-Amor na Escola. A imaxe poliédrica dun literato galego

2005
Autoría