Elexías á miña vida pequeniña

2004
Autoría
Manuel María (1929) - (2004)