En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

2010
en_defensa_do_poleir.jpg