En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova

2010
en_defensa_do_poleir.jpg

Relatos e poemas inéditos de autores e autoras galegas. Coodenación X.C. Domínguez Alberte.