Escola de menciñeiros e fábula de varia xente

1960
Autoría