Escolma d-artigos nazonalistas

1936
Autoría
Vilar Ponte, Antón (1881) - (1936)