Escolma de Artigos de R. Otero Pedrayo en Céltiga (1927-1929)

1988
Autoría
Otero Pedrayo, Ramón (1888) - (1976)