Escrito na néboa

1927
Autoría
Otero Pedrayo, Ramón (1888) - (1976)