Espiñas, follas e frores. Colección de versiños gallegos (Ramiño segundo)

1876
Autoría