Estampas de Ourense a mediados do século XVIII

1927
Autoría
Otero Pedrayo, Ramón (1888) - (1976)