Estrela do norte

2014
estrela-do-norte-G_01-209x3001.jpg

Ao abeiro da métrica e da rima, estes poemas beben da fonte da tradición popular, das letras cultas e da contemporaneidade. Versos de estirpe deliberadamente figurativa, na procura das emocións.

Autoría