Evaristo Correa Calderón na literatura galega contemporánea. Vangardismo e galeguismo

2002
Autoría