Feminismo e coñecemento. Da experincia das mulleres ao cíborg

2003

 No seu libro, Feminismo e coñecemento, móvese na órbita das teorías de xénero sobre a ciencia.

Autoría