Follas novas

1880
follas_novas.jpg

Follas Novas apareceu publicado após o verán de 1880. O libro está dividido en cinco partes:
        - I. Vaguedás
        - II. ¡Do íntimo!
        - III. Varia
        - IV. Da terra
        - V. As viúdas dos vivos e as viúdas dos mortos.

Nesta obra encontramos dous bloques temáticos fundamentais:

    - Poesía intimista, metafísica, solitaria: As dúas primeiras partes do libro.
    - Poesía social, colectiva, solidaria: As partes cuarta e quinta.  A terceira parte (“Varia”) é unha transición entre ambos bloques.
A disposición das distintas partes non é meramente casual. Obedece a unha constante na obra de Rosalía. Rosalía interpreta a vida a través da dor e do sufrimento e chega á asunción da dor colectiva a partir da dor individual (“Vin e sentín as súas penas como si fosen miñas”). Isto xa se podía observar en poemas de Cantares gallegos como “Castellanos de Castilla” en que se comeza co sufrimento individual da muller abandonada e aldraxada para logo extenderse a súa situación (e a do amante morto) a toda a colectividade.

UNIDADES DIDÁCTICAS
Rosalia de Castro
Autoría
Libro dixital