Glosarios

2004
glosarios.jpg

Mestura prosa poética con enumeración de sensacións, sen intención rítmica nin metafórica.

Autoría