Historia do Concello de Baralla. Pazos e fortalezas de Neira de Xusá

1998
Autoría