Historia do pobo de Xesús: en procura da boa nova, (8 volumes)

2000
Autoría
Chao Rego, Xosé (1932) - (2015)