Historia Xeral de Galicia, (A Nosa Terra, 1997)

1997
Autoría