Identidade e convulsión: Palavra e imaxe da nova arte galega

1990