Informe pra axudar a alcender unha cerilla

1973
Autoría
Manuel María (1929) - (2004)