Informe(s) sobre a lingua galega (presente e pasado)

1991
Autoría