Laio e cramor pola Bretaña

1974
Autoría
Manuel María (1929) - (2004)