Lámpada e medusa

2002
lampada_e_medusa.jpg

Premio Esquío 2001

Imos encontrar en Lámpada e medusa unha dupla metaforización sobre a linguaxe, por tanto, sobre a poesía. O poeta só poderá ser lámpada e medusa a un tempo, só así se achegará á verdade.
Lámpara e medusa contén de 39 poemas. Constata Cesáreo Sánchez Iglesia que neste 39 poemas está presente un poeta preguntándose pola razón de ser poeta, na busca de signos perdurables, onde convida a vivir a propia obra humana coa claridade necesaria para camiñar polos vieiros da poesía e da vida, e para o que será necesario atopar a particular lámpada e poderse guiar sen necesidade de se esconder, de ocultar o corpo de medusa, o ser de poeta.
 

Autoría