Livro das paisaxes vivas

1987
livro_das_paisaxes_v.jpg