Lonxe de nós e dentro

1961
lonxe_de_nos_e_dentr.jpg
Autoría
Gonsar, Camilo (1931) - (2008)